Financiële planning

De grote waarde van een helder totaalbeeld


Financiële wensen en verplichtingen variëren gedurende een mensenleven. De eerste baan, een relatie,  Kinderen die gaan studeren, de aankoop van een woning, de pensionering: het zijn mooie gebeurtenissen, maar u moet er goed op voorbereid zijn. Financiële Planning brengt hierin uitkomst en creëert overzicht in wat je nodig hebt, zodat je jouw wensen en ambities kunt realiseren.

Financiële Planning

Financiële Planning helpt je bij het in kaart brengen van je financiële situatie en het plannen van je toekomst. Ik breng je inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaats deze op een tijdlijn. Hiervoor gebruik ik financiële plannings software. Je persoonlijke omstandigheden zijn van groot belang: bent je getrouwd, kunt je op termijn wellicht een erfenis verwachten, welke rechten bouw je op binnen de sociale zekerheid, etc.? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan. In een dergelijk plan speelt advisering rond fiscale, financiële en juridische items uiteraard een belangrijke rol.

Scenario’s

Iedere schets van je financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene gebeurtenissen. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen/ te modelleren. Daar moet je bijvoorbeeld denken aan lang leven (ideaal scenario), kort leven (onverwacht overlijden van jou of je partner), Arbeidsongeschiktheid, ontslag, uit elkaar gaan etc. Zo weet je precies waar mogelijke risico’s zitten, wat je al goed hebt geregeld en wat je nog zou moeten aanvullen of bijsturen. Dit resulteert in een helder totaalbeeld van je financiële wensen en mogelijkheden.

Persoonlijk financieel plan

Een goed persoonlijk financieel plan geeft je inzicht in de ontwikkeling van je inkomen, uitgaven en vermogen en helpt je risico’s te beheersen.

Door de toenemende complexiteit van de financiële wereld enerzijds en het terugtreden van de overheid anderzijds is het zinvol om je risico’s en kansen duidelijk in kaart te brengen.

Financiële Planning gaat in de kern om vragen als:

– Wat heb ik nodig om het leven te leiden dat ik wil? Nu en later?

– Behoudt mijn familie gemoedsrust en een goed inkomen als mij iets overkomt?

– Wat gebeurt er financieel als ik of mijn partner arbeidsongeschikt word?

– Is minder werken voor mij haalbaar?

– Ga ik verstandig om met mijn besteedbaar inkomen?

– Kan ik mijn kinderen financieel ondersteunen bij bijvoorbeeld hun studie of het kopen van      een woning?

– Hoe en wanneer kan ik het beste mijn onderneming beëindigen of overdragen?

– Welk beleggingsbeleid past het beste bij het bereiken van mijn doelstellingen?

– Hoe ga ik om met de overwaarde van mijn woning?

– Een combinatie van bovenstaande.