Werkwijze

Alle reizen beginnen met een eerste stap--> Het oriëntatie gesprek: We leren elkaar kennen en kijken of we met elkaar door “een deur” passen. Dit is erg belangrijk omdat ik werk op basis van wederzijds vertrouwen.

Tijdens dit oriënterend gesprek leg ik u graag uit wat mijn dienstverlening voor u kan toevoegen.

Gedurende dit gesprek krijg ik graag een goed beeld van uw (gewenste) levensstijl en waarden enerzijds en uw risico’s en zorgen anderzijds.

Dit gesprek is vrij van vergoeding. Het geeft ons de mogelijkheid om erachter te komen wat u werkelijk wilt, terwijl ik mijn dienstverlening en manier van werken kan uitleggen. Hierbij geef ik u aan op welke manier ik een waardevolle aanvulling kan zijn in uw leven op gebied van financiën, planning en het realiseren van uw financiële levensdoelen.

Financial life planning werkwijze

Wanneer we na het oriëntatie gesprek besluiten een financieel life plan te maken dan doorlopen we verschillende stappen van inventarisatie van levens en financiële doelen tot analyse en planning en het uiteindelijke financieel levensplan en de implementatie hiervan. 

Deelvragen rondom life events werkwijze

Vaak komt het ook voor dat er een deelvraag is rondom een life event. Om deze vraag te beantwoorden nemen we ook een stapje terug en doen we een mini inventarisatie van levens en financiële doelen. Immers het antwoord van de deelvraag hangt grotendeels af van je financiële en levens doelen.

Coaching, counseling, hulp bij onderhandelingen, mediatie