Kosten van een kind

Hoeveel moet u opzij leggen voor de zorg voor uw kinderen?
Als (aanstaande) ouder denkt u er waarschijnlijk niet meteen aan, maar aan de zorg voor een kind zijn kosten verbonden. Geen kind is natuurlijk hetzelfde en u hebt misschien een ander bedrag te besteden dan andere ouders. Maar toch is het handig als u weet hoeveel u ongeveer opzij moet leggen voor de zorg voor uw kind.

 

Wat kost een kind gemiddeld?
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kost uw eerste kind ongeveer 17% van het netto-inkomen van uw huishouden. Aan twee kinderen besteedt u daar gemiddeld 26% van, bij drie kinderen 33%. Alle kosten zijn in deze percentages meegenomen, van het huis tot de hogere energierekening. Volgens het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting wordt een kind niet ‘goedkoper’ of ‘duurder’ naarmate u meer verdient; we besteden allemaal ongeveer hetzelfde percentage van ons inkomen aan onze kinderen.

Uitgaand van een gemiddeld inkomen betekent dat dat een kind al gauw € 80.000 kost. De fase tot de basisschool (0-12 jaar) kost volgens het Nibud ruim € 50.000 kost. In de jaren van de middelbare school (12-18 jaar) komt daar een kleine € 30.000 bij. De kosten beginnen voor geboorte al met de inrichting van de babykamer en het kopen van de babyspullen. Alleen al aan luiers gaan zo’n € 1500 op. Verder besteedt u dat bedrag aan eten en drinken, kleding, lidmaatschappen van verenigingen, vakanties en nog veel meer.

 

Wat draagt de overheid bij?
De overheid betaalt nog steeds een beetje mee aan de opvoeding van uw kind. De kinderbijslag bedraagt circa tussen € 198 en € 283 per kwartaal, afhankelijk van de leeftijd van uw kind.

Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. De hoogte daarvan is afhankelijk van het aantal kinderen, hun leeftijd, uw gezinsinkomen en uw eventuele vermogen.

Ook kunt u een kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze toeslag geldt niet alleen voor de kinderopvang, maar ook voor de naschoolse en buitenschoolse opvang tijdens de basisschool. De hoogte van deze toeslag hangt af van het aantal kinderen en uw inkomen.

De actuele bedragen van alle regelingen vindt u bij de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

 

En als uw kind gaat studeren?
Als uw kind gaat studeren aan een hbo-instelling of universiteit, kost dat gemiddeld nog eens € 30.000. Uw kind moet zijn studie dan wel in vier jaar afmaken. Door de invoering van het sociaal leenstelsel ontvangt uw kind daarin ook geen bijdrage van de overheid meer.

 

De juiste keuzes
Van de wieg tot aan een betaalde baan bent u gemiddeld aan een kind zo’n € 100.000 kwijt. Ik verplaats mij in uw situatie en ondersteun u om de keuzes te maken die bij het leven van u en uw kinderen passen.