Samenwonen

Samenwonen: hoe vastleggen in samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap?

Wat zijn de financiële gevolgen van samenwonen? Legt je jouw relatie wel vast in een
 samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap? En wat gebeurt er met een
 ‘samengesteld gezin’?

 

Samenwonen: wat zijn de financiële gevolgen?
Samenwonen doe je vooral omdat je samen verder het leven in wilt. Maar het heeft ook
 gevolgen voor je financiële situatie. Je gaat een huishouden delen en maakt samen kosten.
 Denk aan de woning, gas, licht en water en de boodschappen.

Niets vastleggen is alleenstaand voor de wet. Want let op: als je gaat samenwonen zonder iets vast te leggen, blijft je juridisch gezien alleenstaand. Het is daarom verstandig om je relatie officieel vast te leggen.

 

Samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap?
Er zijn verschillende mogelijkheden om je relatie als samenwonende partners vast leggen.
Het kan door een samenlevingscontract te laten opstellen of door een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

 

En als u een samengesteld gezin vormt?
Het wordt ingewikkelder als je gaat samenwonen en jij of je partner (of allebei) neemt
kinderen mee uit een vorige relatie. Die kan zijn beëindigd door scheiding of door overlijden
van de vorige partner.

Je gaat dan een ‘samengesteld gezin’ vormen. Het nieuwe gezin heeft invloed op de hoogte
van jouw partneralimentatie en kinderalimentatie.  De partneralimentatie kan zelfs komen te vervallen. Een samengesteld gezin heeft ook gevolgen voor jouw testament  en pensioenopbouw. Daarnaast is het van belang uw levens- en schadeverzekeringen nog eens tegen het licht te houden.

 

De juiste keuzes
Er komt financieel en juridisch veel kijken bij samenwonen met een samenlevingscontract of  geregistreerd partnerschap. Zeker als je kinderen meeneemt uit een vorige relatie. Wat is
voor  jouw de beste keuze? Allemaal vragen waar ik als financial life samen met jou naar kan kijken en je kan ondersteunen om de keuzes te maken die bij jouw leven passen.