Schenken en nalaten

Schenken en nalaten

Mogelijk speelt je met de gedachten je (klein)kinderen of een goed doel financieel te ondersteunen. Of wilt je maatregelen nemen om te besparen op toekomstige erfbelasting. Kortom, hoe kun je zo gunstig mogelijk schenken en nalaten? Zijn er slimme constructies waarmee jouw erfgenamen of goede doelen maximaal profiteren van je schenking of nalatenschap?

Besparen erfbelasting

Een belangrijke reden om na te denken over schenken en nalaten is het besparen van erfbelasting. Een manier om daarop te besparen is door nog tijdens je leven te schenken. Je kunt geld schenken door het simpelweg over te maken. Boven de vrijstelling voor de schenkbelasting moet de ontvanger daar schenkbelasting over betalen. Je kunt ook schenken op papier. Dat is een constructie waarmee je erfgenamen na jouw overlijden belasting kunnen besparen. Dikwijls kun  je ook met een eenvoudige aanpassing van je huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract en testamenten de erfbelasting aanzienlijk beperken.

Schenken en erven

Voordat je gaat schenken is het belangrijk eerst vast te stellen of je financiële positie nu, maar ook in de toekomst, daarvoor voldoende ruimte biedt. Je wilt tenslotte niet zelf op een houtje hoeven bijten door de schenkingen aan uw kinderen. En als je besluit te gaan schenken, wil je ook graag weten of je daarvoor naar een notaris moet en wie de aangifte voor de schenkbelasting moet doen. Om te bepalen wie van jou gaan erven moet je altijd naar een notaris. Doe je dat niet, dan geldt de zogeheten wettelijke verdeling. Alles gaat dan naar je kinderen en, mits je getrouwd bent of geregistreerd partner, naar je partner.


Motief regie

Het is zinnig om na te denken over schenken en nalaten omdat je jouw kinderen of goede doelen financieel wilt ondersteunen of om later erfbelasting te besparen. Maar er kan nog een andere reden zijn om hier over na te denken, namelijk het behouden van de regie. Zo kunt je allerlei voorwaarden aan de schenkingen verbinden – bijvoorbeeld dat de schenking pas vanaf het 25’ste levensjaar mag worden uitgegeven. Je kunt zulke zaken ook in je testament laten opnemen. Je kunt dan als het ware over je graf heen regeren en bijvoorbeeld voorkomen dat er ooit geld gaat naar de ‘koude’ kant.

Als financial life planner ondersteun ik bij het opzetten van schenkingsconstructies en het opstellen van (levens)testamenten. In samenhang daarmee beoordeel ik ook je huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract.  Ik als financial life planner verplaats mij in jouw situatie en ondersteun je om de keuzes te maken die bij jou leven, overlijden en nabestaanden passen.