Coaching, Counseling, Onderhandeling, Mediatie 

Coaching

Een financial life planner kan de functie van (money)coach vervullen. Met name ter ondersteuning van jouw in je zoektocht naar overtuigingen en de verandering daarvan. Ook op de langere termijn heb je mogelijk een coach nodig die je helpt om op koers te blijven. Coaching is niet meer of minder dan jouw ondersteunen bij het vinden van doelen, het analyseren van je huidige situatie, het bekijken van alle opties en het maken van (financiële) beslissingen. Let wel het is ondersteuning (inspanningsverplichting voor de coach) uiteindelijk zul je het zelf moeten doen (resultaat verplichting voor jezelf)

Counselling

Tijdens onze relatie zul je wellicht diverse keren emotioneel 'vastlopen' of zaken meemaken waarbij ondersteuning op het gebied van counselling noodzakelijk kan zijn (denk bijvoorbeeld aan mogelijke overspannenheid of het verlies van een dierbare met alle emoties van dien). De inzet van de financial life planner als counseller kan mogelijk gewenst zijn. Bij counselling staat actief luisteren voorop. Het belangrijkste is dat je je verhaal kwijt kunt. 

Onderhandeling 

De financial life planner zal regelmatig in onderhandelingssituaties verzeild raken. Bijvoorbeeld: 

•        In onderhandelingen met  jouw :-)
•        In onderhandelingen samen met jouw ten aanzien van derden; 

•        In onderhandelingen met derden namens jouw.

 

Hiervoor hebben wij de benodigde gereedschappen in onze toolbox.

 

Mediatie

 

Als 'most-trusted advisor' beschikt de Financial life planner over elementaire kennis en vaardigheden om conflictonderhandelingen te kunnen begeleiden. Hierbij kan gedacht worden aan conflicten van jouw met je partner, de kinderen of derden. Het is echter niet de bedoeling dat de Financial life planner daadwerkelijk op de stoel van de NMI mediator plaatsneemt. Dit vanwege het (meestal) ontbreken van een onafhankelijke positie die een mediator dient te hebben alsmede aansprakelijkheidsvraagstukken. Een Financial life planner is echter wel in staat om 'huiselijke' geschillen te begeleiden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als twee cliënten, waarvan de levensdoelen haaks op elkaar staan, hierdoor met elkaar in conflict raken. Ook schat de financial life planner in of een conflict mediationwaardig is. En hij kan jouw begeleiden als adviseur of partijbegeleider in een mediation onder leiding van een NMI mediator.