Schenken aan kinderen

Hoe help je jouw kinderen met schenken op weg?
Schenken is een aantrekkelijke manier om je volwassen kinderen op weg te helpen in het leven. Je kinderen hebben een hoge belastingvrijstelling als zij geld van jou krijgen.

 

Welke schenkingen zijn er mogelijk?
Je kunt je kinderen elk jaar voor een aanzienlijk bedrag geld schenken, maar er gelden nog hogere vrijstellingen voor specifieke doelen. Denk aan een dure (vervolg)studie of het kopen van een eigen huis.

Maar ook niet-belastingvrij schenken aan kinderen kan aantrekkelijk zijn, zélfs als je geen geld direct beschikbaar hebt.

Hebt u vermogen dat je aan uw kinderen wilt overdragen? Een familiefonds kan dan een oplossing zijn.

 

Hoe kunt je aantrekkelijk schenken aan jouw kinderen?
Schenken aan kinderen is aantrekkelijker dan ooit. Dat komt doordat de nieuwe Successiewet extra mogelijkheden biedt voor hulp bij het betalen van een studie of de aankoop van een huis. Daarnaast is er de mogelijkheid van schenken op papier. Zelfs niet-belastingvrij schenken kan interessant zijn.

 

Welke vrijstellingen zijn er?
 De eenmalige vrijstellingen voor studie en huis zijn bijzonder hoog: voor studie is dat ruim € 53.000, voor een huis zelfs € 100.000.

Voor de studieschenking moet je wel een notariële akte laten opstellen waarin staat voor welke opleiding de schenking is en wat de verwachte kosten van de studie zijn. De akte moet ook een ontbindende voorwaarde bevatten. Deze bepaalt dat de schenking komt te vervallen als het geld niet binnen twee jaar is besteed aan de opleiding. Je kind mag deze extra vrijstelling niet benutten voor het afbetalen van een bestaande studieschuld.

Voor andere doelen (bijvoorbeeld een huwelijk) kun je ook eenmalig schenken. Je kind mag dan een bedrag van ruim € 25.000 ontvangen zonder daar belasting over te hoeven betalen. Enige voorwaarde is dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Elk jaar mag je bovendien ruim € 5.300 aan uw kinderen schenken. Voor een schenking van grootouders is de vrijstelling € 2.100. Deze schenkingen hoeven geen specifiek doel te hebben.

Met de eenmalige schenking voor de studie, maar ook met de jaarlijkse schenking, kunt je bijdragen aan het studiefonds van uw kind, al zijn schenkingen daar lang niet altijd het gunstigste middel voor.

De exacte actuele bedragen vind je op de website van de Belastingdienst. De bedragen gelden in alle gevallen voor beide ouders samen.

 

En als ik nog meer wil schenken?
Zelfs niet-belastingvrij schenken kan nog aantrekkelijk zijn, zeker als je al wat ouder bent. Dat komt doordat de schenkingsvrijstelling hoger is dan de vrijstelling voor de erfbelasting. Schenken is daarmee voordeliger dan nalaten. Er is één uitzondering: schenken aan kinderen in de bijstand. In dat geval wordt de schenking verrekend met hun uitkering en mogelijk haalt de fiscus de schenkbelasting ook nog bij jouw op.

Schenken vlak voor overlijden is wel riskant. De Belastingdienst kan een schenking terugdraaien die korter dan een halfjaar voor uw overlijden zijn gedaan – ook als u eerdere schenkingen hebt gedaan aan uw kind. Wacht dus niet te lang met schenken.

 

Is schenken altijd verstandig?
Schenken is alleen verstandig als je het geld echt kunt missen en niet bijvoorbeeld voor je eigen verzorging nodig hebt. Daarnaast kun je jezelf de vraag stellen of jouw kinderen het beste met een schenking zijn gediend of misschien juist je kleinkinderen.

 

En als ik niks heb om te schenken?
Stel dat je wel over kapitaal beschikt, maar dat niet zomaar op de rekening van je kind kunt overmaken. Bijvoorbeeld omdat het vastzit in deposito’s of onroerend goed. Dan kun je alsnog schenken aan je kinderen, maar dan via een schenking op papier.

Zo’n schenking wordt later verrekend met uw erfenis en u betaalt in de tussentijd rente aan uw kind. Ook moet je een notariële akte laten opstellen. De keuze voor schenken op papier is dus een afweging tussen de voordelen en de extra kosten.

 

Hoe doe ik aangifte van een schenking?
Er gelden tegenwoordig strengere regels voor het aangeven van schenkingen. Vroeger was ‘eigen bewijs’ genoeg – bijvoorbeeld een brief of een document van de notaris. Nu moet u aangifte doen met een formulier van de Belastingdienst. Aangiften van softwareleveranciers die voldoen aan de normen van de Belastingdienst, voldoen ook. De aangifte moet binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat op de schenking volgt.

 

De juiste keuzes
Wilt je profiteren van schenken aan jouw kinderen? Immers schenken is erven zonder te sterven. Ik, als financial life planner, verplaats mij in jouw situatie en ondersteun je om de keuzes te maken die bij het leven van jou en je kinderen passen.