Financiële gevolgen van overlijden 

Wat gebeurt er na het overlijden van jou of je eventuele partner? Je nabestaanden hebben genoeg aan hun verdriet en willen niet ook nog eens opgezadeld worden met financiële zorgen. Een belangrijke vraag is dan ook of je gezin het financieel redt als je er niet meer bent. Welke voorzieningen heb je daarvoor getroffen? Is er een nabestaandenpensioen geregeld? Vaak vervalt het nabestaandenpensioen als je voor jouw pensionering uit dienst gaat.


Een overlijdensrisicoverzekering kan een oplossing zijn als je geen of onvoldoende buffer hebt om de financiële risico’s van je overlijden op te vangen. Dergelijke polissen zijn de laatste jaren veel goedkoper geworden. Let er wel op dat je zo’n polis op de juiste wijze afsluit, anders betalen je erfgenamen misschien erfbelasting over de uitkering.


Erfbelasting

Daarnaast kun je bij overlijden geconfronteerd worden met erfbelasting. Door slimme bepalingen in jouw testamenten en/of huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract op te nemen kun je dikwijls al erfbelasting besparen. Is er dan nog naar verwachting nog steeds erfbelasting verschuldigd? Dan kun je schenken. In veel gevallen kan dat belastingvrij.

Tot slot wil je bij je overlijden wellicht ook bepalen onder welke voorwaarden jouw erfgenamen hun erfenis verkrijgen. Zie verder onder ‘Schenken en nalaten‘.


Levenstestament

Behalve een testament bij overlijden neemt ook het levenstestament aan belang toe. In een levenstestament regel je wie jouw zaken bij leven behartigt en uitvoert als je daartoe zelf niet meer in staat bent. Denk daarbij aan zaken als medische zorg, je geldzaken, het doen van schenkingen of een euthanasieverklaring. Ook is het belangrijk vast te leggen wie de voogdij over de kinderen krijgt, mocht je er beiden niet meer zijn.

Ik als financial life planner verplaats mij in jouw situatie en ondersteun je om de keuzes te maken die bij jouw overlijden en nabestaanden passen.