Ontslag

Waar kun je op rekenen als je werkloos wordt?
Als je wordt ontslagen, dan heeft dat helaas altijd financiële consequenties. Zeker als je niet meteen een nieuwe baan kunt vinden en een periode zonder werk moet overbruggen. Waar kun je op rekenen als je werkloos wordt?

 

De hoogte en duur van jouw WW-uitkering
In de meeste gevallen heb je na ontslag recht op een WW-uitkering. Die bedraagt de eerste twee maanden na ontslag 75 procent van je loon. Daarna daalt dit naar 70 procent.

Let op: je krijgt alleen een uitkering over het maximale dagloon. Als je meer verdient, zakt je inkomen dus nog onder de 75 en daarna 70 procent van uw laatstverdiende loon. Het actuele maandloon en de maximale uitkeringen vind je bij het UWV. Deze bedragen zijn bruto en zonder vakantiegeld.

Dit dagloon wordt in het nieuwe arbeidsrecht bovendien anders vastgesteld. Vooral herintreders en starters kunnen daardoor met een lagere uitkering te maken krijgen.

 

Geen ontslagvergoeding, maar transitiebudget
In het nieuwe arbeidsrecht heeft de ontslagvergoeding plaatsgemaakt voor een transitiebudget. Dit budget moet u inzetten voor scholing en arbeidsbemiddeling.

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden kun je wél gebruik blijven maken van de oude regelingen voor ontslagvergoeding. Deze afspraken maak je in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Ook behoudt je in de meeste gevallen recht op jouw WW-uitkering. Ga dit wel goed bij jouw werkgever na voor je de overeenkomst tekent.

 

Tips bij dreigend ontslag: wat moet je wel en niet doen?
• Als jouw werkgever laat weten dat hij ontslag voor je aanvraagt, ga dan nooit direct akkoord.
• Neem meteen contact op met je rechtsbijstandverzekeraar of een jurist.
• Teken nooit een voorstel van jouw werkgever zonder dit aan een deskundige te hebben voorgelegd.
• Maak altijd schriftelijk bezwaar tegen je ontslag door jouw werkgever een brief te sturen.
• Laat alles wat wordt besproken schriftelijk vastleggen. Laat indien mogelijk een ander de onderhandelingen voor je voeren.
• Als je zelf de gesprekken voert, laat je dan niet tot discussies verleiden. Probeer je emoties buiten de onderhandelingen te houden.
• Blijf doorwerken, zelfs als je werkgever je vrijstelt van arbeid.

 

Na je ontslag: inschrijven bij UWV
Als je in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering, moet je je inschrijven bij het UWV. Je hebt recht op een uitkering als u in de 36 weken voorafgaand aan jouw ontslag ten minste 26 weken hebt gewerkt. Is het jouw eigen schuld dat je werkloos bent geworden? Dan kan het UWV je uitkering geheel of gedeeltelijk intrekken.

 

De juiste keuzes
Dreigt er ontslag voor jouw? Of ben je zelfs al ontslagen? Dan moet je het waarschijnlijk tijdelijk met minder geld doen. Bovendien is er kans op pensioenbreuk. Ik als financial life planner verplaats mij in jouw situatie en ondersteun je om de keuzes te maken die bij jouw leven passen.